Τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης (email / password) είναι τα ίδια με το Ευρετήριο.

Καλωσήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών του Ευρετηρίου Ελλήνων Ερευνητών.

Μπορείτε να καταθέσετε το ερώτημά σας αφού συνδεθείτε με το σύστημα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ίδια προσωπικά στοιχεία σύνδεσης (email / password) με το Ευρετήριο.

Πριν την υποβολή ερωτήματος παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις Συχνές ερωτήσεις.

Η έκδοση του Helpdesk του Ευρετηρίου Ελλήνων Ερευνητών αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)..